Hoofdluis

Op onze school wordt met regelmaat hoofdluis geconstateerd bij onze kinderen. Zo ook na de vakanties. In bijna alle groepen zitten kinderen met hoofdluis of met neten (eitjes).  Dit is helemaal niet erg, maar wel vooral vervelend. In de eerste plaats voor de kinderen en in de tweede plaats voor de ouders van deze kinderen.
Over hoofdluis wordt enorm veel gezegd en geschreven. Over de behandeling ook. Er is nogal wat tegenstrijdigheid te vinden in de luizenmaterie. Niet alleen “de wetenschap” denkt er verschillend over, ook ouders hebben een belangrijke inbreng in hoe het probleem aan te pakken.
De bevinding van de GGD is het meest gebruikt. Zij volgen integraal de bevindingen van het RIVM: 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2011/Hoofdluisri chtlijn_aangepast

De school gaat voor een gedeelte mee met de richtlijn, maar wij nuanceren de richtlijn ook. Het blijft aan jullie als ouder om te doen wat goed voelt.
Wat doen wij als school (anders):
 De luizenbrigade (ouders van school) controleren de kinderen op luis en neet. Dit doen zij na iedere vakantie op de dinsdag en woensdag.

 Als er luis wordt geconstateerd wordt de leerkracht op de hoogte gesteld. Ook de ouders van de betreffende kinderen worden ingelicht.

 De kinderen mogen opgehaald worden voor een behandeling door de eigen ouders. Anders blijven de kinderen gewoon op school.

 Wij vragen ouders hun kinderen te behandelen en gedurende een periode goed te kammen en luis en neet te verwijderen.

 Als alle ouders dit doen is de school met enkele weken luisvrij! 

 Het RIVM zegt dat veel wassen geen zin heeft. Luizen kunnen ook op andere plaatsen zitten dan in het wasgoed. De school denkt dat iedere luis minder winst is. 

 Het RIVM zegt dat het wassen van knuffels geen zin heeft. Toch kunnen neten, na een aantal weken luizen worden. 

 Het RIVM zegt dat luizenzakken geen zin hebben. Onze ervaring is totaal anders. Luizenzakken hebben zin als ze goed en consequent gebruikt worden. Luizenzakken werken beter dan de oude luizencapes (veel bovenbouwkinderen hebben deze nog). Luizen lopen zeker ook over van kraag naar kraag. Luizenzakken voorkomen dit. Het is wel belangrijk dat luizenzakken gewassen worden als er luis in heeft gezeten. Wij zullen, zoals bijna alle scholen, luizenzakken blijven gebruiken. 

Wij willen jullie vragen, zorgvuldig om te gaan met hoofdluis. Het thuis veel kammen en het verwijderen van luis en neet werkt het best. Hierin gaan we volledig mee met de GGD en het RIVM.

Dit is wat de GGD over hoofdluis meldt: Hoofdluis

Contact

  • Montessorischool 'Het Mozaïek'
  • Fazantenkamp 157-158
  • 3607 CH Maarssen
  • 0346-590848