Ouders

De kracht van de school zit óók in de samenwerking met de ouders. U kunt op verschillende manieren in en om de school aan de slag. In de nieuwsbrief doen wij in overleg met de oudervereniging een oproep.

Het Mozaïek start bij het begin van het schooljaar 2019-2020 met de samenstelling van een (gedeeltelijk) nieuwe oudervereniging. Zij helpt samen met de klassenouders bij de organisatie van allerlei activiteiten en ze heeft de coördinatie over de schoolfotograaf, sponsorloop en de tuin- en klusdagen.

Wilt u inhoudelijk meedenken over het schoolbeleid dan kan dat via de medezeggenschapsraad.

 

                         

Contact

  • Montessorischool 'Het Mozaïek'
  • Fazantenkamp 157-158
  • 3607 CH Maarssen
  • 0346-590848