Montessori onderwijs

Samengevat is de kern van het Montessorionderwijs en de opvoeding:
“Help mij het zelf te doen”.

Montessorionderwijs neemt de spontane leergierigheid van het kind als uitgangspunt. Het is van het grootste belang dat kinderen zich vanuit vrijheid kunnen ontwikkelen. Een vrijheid in gebondenheid, zodat elk kind optimaal tot ontwikkeling kan komen, terwijl het leert anderen te respecteren.

In onze Montessorischool gaan we uit van het opvoedings- en onderwijsconcept zoals dat is ontwikkeld door Maria Montessori. De fundamenten die ten grondslag liggen aan de uitwerking zijn:
* de antropologische stellingname (hoe is het kind en hoe ontwikkelt het zich);
* de pedagogische principes die daaruit voortvloeien;
* de onderwijskundige en didactische consequenties.

Montessorionderwijs is onderwijs op maat. Kinderen krijgen de noodzakelijke ruimte voor hun eigen ontwikkeling in hun eigen tempo. Als we over ontwikkeling spreken, bedoelen we niet alleen de intellectuele, maar ook de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling.

De leerkrachten begeleiden de kinderen. Daarbij gebruiken ze ook speciale materialen ontwikkeld door Montessori.

Ons onderwijs is gebaseerd op het gedachtengoed van Maria Montessori. Zij was de eerste vrouwelijke arts in Italië en heeft de methodiek bedacht die centraal staat in ons onderwijs. Meer informatie vindt u op www.montessori.nl (Nederlandse Montessori Vereniging)

                                

 

Contact

  • Montessorischool 'Het Mozaïek'
  • Fazantenkamp 157-158
  • 3607 CH Maarssen
  • 0346-590848