Groepen

        
Er wordt gewerkt met heterogene groepen, dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten in de groep. De school is verdeeld in een onderbouw- (groepen 0-1-2), middenbouw- (3-4-5), en bovenbouwgroep (6-7-8). We hebben bewust deze combinaties. Doordat kinderen van verschillende leeftijden in een groep zitten, is het heel vanzelfsprekend dat kinderen samenwerken en elkaar helpen. In een groep schuift ieder kind op van ‘geholpen worden’ naar ‘kunnen helpen’. Tempo- en niveauverschillen vallen nauwelijks op. Jongere kinderen zien het materiaal waarmee de ouderen werken en dit motiveert hen om nieuwe (speel)activiteiten te kiezen. Op onze school is een kind nooit altijd de beste, of altijd de slechtste. Ieder kind doorloopt zijn eigen leergang en ontwikkeling. Ieder kind is anders en uniek, wat kan en mag.

Contact

  • Montessorischool 'Het Mozaïek'
  • Fazantenkamp 157-158
  • 3607 CH Maarssen
  • 0346-590848